USP Kokory

Když láska chybí

Když nám chybí láska, je to jednoznačně traumatizující stav. Láska je totiž jednou ze základních lidských potřeb a její nenaplnění je vnímáno jako frustrující okolnost lidského života. Neoliberální jedinci dnes ale dokáží nedostatek lásky k člověku (tak, jak ji chápe převážná část normálních lidí) přetransformovat v lásku k penězům, či obecně bohatství a ještě raději v lásku k moci. Naplnění těchto cílů ale není tak jednoduché a neobejde se bez docela zavrženíhodných lidských vlastností morálních a často dokonce ani bez překračování zákonných mezí.

Láska mezi lidmi

Je chápána spíše jako emoční náklonnost a velice často splývá s přitažlivostí sexuální. Jak sexuální pud ale uspokojit bez vhodného partnera – ať už dlouhodobě, nebo přechodně? Výrobci erotických pomůcek tyto lidské potřeby řeší nabídkou pomůcek, jako jsou různé umělé vagíny, masturbátory. To je ale poněkud „odlidštěné“. Proto je nejdokonalejší pomůckou erotická nafukovací panna.