USP Kokory

Tabulky a kalkulačky

V kterém roce čeká právě Vás odchod do důchodu, to si najdete v našich tabulkách a kalkulačkách. Jejich vyplnění je velmi jednoduché. Dosadíte pouze svůj datum narození, datum vzniku pojištění, hrubý měsíční příjem, ženy počet dětí a dozvíte se přibližnou výši Vaší penze. Výpočet věku je ještě jednodušší. Stačí jen dosadit datum narození a ženy počet dětí a vyběhne Vám okamžitě den Vaší budoucí změny.

První krok – podání žádosti

Pokud jste si tedy zjistili, že nárok na penzi již máte, vypravíte se na Okresní správu sociálního zabezpečení v místě Vašeho bydliště, a to nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem. Již před tím je dobré, vyžádat si v Praze na České správě sociálního zabezpečení takzvaný Informativní osobní list důchodového pojištění, který prokazuje doby všech Vašich zaměstnání.